เขียนโดย Administrator
ฮิต: 26

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หรือสถานศึกษา ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย,
ร้านสุดาวรรณขนมเปี๊ยะ, ร้านเมืองเลย OTOP ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563