เขียนโดย Administrator
ฮิต: 86

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี